تولید محتوا

 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهیانه
  ۴۰۰
 • تعداد پست ماهیانه
  ۳۰
 • تعداد کلیپ ماهیانه
  ۸
 • تعداد استوری ماهیانه
  ۴۰
 • تعداد ای جی تی وی
  ۵
 • یک ماهه
  ۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
  ۴،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
  ۹،۴۰۰،۰۰۰ تومان

 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهیانه
  ۳۰۰
 • تعداد پست ماهیانه
  ۲۴
 • تعداد کلیپ ماهیانه
  ۶
 • تعداد استوری ماهیانه
  ۳۰
 • تعداد ای جی تی وی
  ۴
 • یک ماهه
  ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان
 • ۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • ۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهیانه
  ۲۰۰
 • تعداد پست ماهیانه
  ۱۲
 • تعداد کلیپ ماهیانه
  ۴
 • تعداد استوری ماهیانه
  ۲۰
 • تعداد ای جی تی وی
  ۳
 • یک ماهه
  ۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
  ۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
  ۴،۶۰۰،۰۰۰ تومان

 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهیانه
  ۱۰۰
 • تعداد پست ماهیانه
  ۸
 • تعداد کلیپ ماهیانه
  ۲
 • تعداد استوری ماهیانه
  ۱۰
 • تعداد ای جی تی وی
  ۲
 • یک ماهه
  ۴۰۰،۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
  ۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
  ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان

طراحی وب

 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • سئو اولیه
 • دامنه رایگان Com
 • هاست رایگان
  یک ساله
 • پشتیبانی
  یک ساله
 • فروشگاه
 • تولید محتوا
 • اپ اندروید
 • اپ IOS
 • ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • سئو اولیه
 • دامنه رایگان Com
 • هاست رایگان
  یک ساله
 • پشتیبانی
  یک ساله
 • فروشگاه
 • تولید محتوا
 • اپ اندروید
 • اپ IOS
 • ۹،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • سئو اولیه
 • دامنه رایگان Com
 • هاست رایگان
  شش ماهه
 • پشتیبانی
  شش ماهه
 • فروشگاه
 • تولید محتوا
 • اپ اندروید
 • اپ IOS
 • ۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • سئو اولیه
 • دامنه رایگان IR
 • هاست رایگان
  سه ماهه
 • پشتیبانی
  سه ماهه
 • فروشگاه
 • تولید محتوا
 • اپ اندروید
 • اپ IOS
 • ۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • سئو اولیه
 • دامنه رایگان IR
 • هاست رایگان
 • پشتیبانی و خدمات بعد از فروش
 • فروشگاه
 • تولید محتوا
 • اپ اندروید
 • اپ IOS
 • ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان